Matka Boża Osuchowska

Otrzymałam e-mail od znajomej tej treści:

 > Pokój i Dobro!!!
 
Godne uwagi o dwiedzin. kochnai, zachęcam do zapoznania się!
Jednak malo ludzi jeszcze wie o tym świętym miejscu.

A jest to miejsce na równi ze swiatowymi miejscami objawień
Marijnych. Mało znane, chociaż oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki.

Byliśmy tam wiele razy. Płótno i woda uzdrawiające.

http://pl.gloria.tv/?media=580523
pozdrawiam serdecznie!!! Lena

baner 2014

 

Jak co rok w połowie maja wybieramy się na

XIX Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym 2014

Tegoroczne czuwanie odbędzie się pod hasłem

Przeznaczyłem was, abyście szli i owoc przynosili (J 15,16)

Sobota – Dzień Otwarty–17.05.2014 Jasna Góra

9.30 – Modlitwa, powitanie, zawiązanie wspólnoty, przedstawienie gości –
10.30 – Konferencja I: On Was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem – Ks. Sławomir Płusa
12.15 – Regina Coeli – Ks. Bp Bronisław Dembowski
13.00 – Przerwa obiadowa
14.30 – Uwielbienie
15.00 – Konferencja II: Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii - Ks. Artur Sepioło

- Świadectwo
- Modlitwa

16.30 – Przygotowanie do Eucharystii
17.00 – Eucharystia

Posługa muzyczna: Mocni w Duchu

 

Typowe spotkania

Spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym mają kilka charakterystycznych elementów:

Modlitwa spontaniczna. Rzecz najbardziej typowa dla grup charyzmatycznych. Uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i tzw. modlitwą w językach, polegającą na uwielbianiu Boga głosem, jak gaworzące dziecko. Najważniejszym momentem modlitwy jest odczytanie kilka razy przygotowanego fragmentu Pisma Świętego. Po chwili ciszy następuje tzw. echo Słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment mówiąc, jak odnosi się on do ich życia.

Grupy dzielenia. Członkowie wspólnoty podzieleni są na mniejsze grupy, które mają własne spotkania. Jest to czas dzielenia się doświadczeniami z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha.

Katecheza. Głoszona przez kapłana lub osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp. Z wyjątkiem katechez wygłaszanych w ramach Seminarium Życia w Duchu (nazywanego też REO – Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy), które powinna przejść każda osoba we wspólnocie, tematyka uzależniona jest od zapotrzebowania grupy.

Modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś prosi o szczególną modlitwę w jakiejś sprawie, członkowie wspólnoty lub specjalna grupa, prowadzą tzw. modlitwę z włożeniem rąk. Osoba zainteresowana klęka lub siada na krześle, a ekipa modlitewna kładzie ręce na jej głowie lub ramionach, prosząc Boga o rozwiązanie problemu. Doświadczenie pokazuje, że modlitwa taka jest bardzo owocna, pomaga w przełamaniu wielu oporów przed Bogiem. Czasem też jej skutkiem jest uzdrowienie fizyczne.

Każde spotkanie grup Odnowy jest nieco inne. Czasem też pojawia się na nich adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu, medytacja biblijna, czasem odprawiana jest Msza Święta dla wspólnoty.

« Older Entries